giật điện thoại-Giật điện thoại bị truy đuổi, thanh niên dùng dao tấn công người dân nhằm cướp xe máy tẩu thoát