giật điện thoại-Cướp 'tuổi teen' tấn công vợ chồng người Pháp