giáo viên chửi học sinh là lợn-Cô giáo 'bọ cạp' và cô giáo chửi học viên là 'óc lợn' từng xôn xao MXH giờ ra sao?