Giao thông Hà Nội-Hàng loạt ô tô đi vào làn khẩn cấp trên Vành đai 3 bị ghi hình xử phạt