giao nộp 10 tỷ-Nhà Dương Chí Dũng đã tự giao nộp gần 10 tỷ đồng