Giáo hội phật giáo Việt Nam-Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức tạm dừng các lễ hội, khóa tu mùa hè