giao hàng nhanh-Đà Nẵng dừng hoạt động cửa hàng ăn uống bán qua mạng, bán mang đi từ ngày 2/4