giáo dục-Virus lạ lây lan cực nhanh, Mỹ đóng cửa 46 trường học