giảng viên-Bị lên án xúc phạm Thùy Tiên, giảng viên đại học nói gì?