giang hồ hỗn chiến-Điều gì khiến đại ca giang hồ bắt xe từ Huế tới Đà Nẵng để 'xử' đối thủ?