Giang hồ đốt nhà đàn em-Tiền Giang: Đại ca giang hồ cùng đàn em chở nhiều bình gas đến đốt nhà đối thủ