giang hồ-Giang hồ nổ súng giải quyết mâu thuẫn, ít nhất 3 người bị thương