gian lận thi cử-Cán bộ tỉnh Hòa Bình không tác động, ai biết 'con quan' mà nâng điểm?