giàn giáo công trình-Bắc Ninh: Sập giàn giáo công trình giờ nghỉ trưa, 2 công nhân tử vong thương tâm