giảm giá-Đua nhau mua hàng trăm cành cây như củi khô, hàng 'tuyển' có gì mà hét giá 7 triệu?