giám đốc sở-Nguồn gốc 5 tỉ đồng của nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh vừa bị trộm