Giám đốc Hacinco-Cựu giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị kỷ luật đình chỉ nghiên cứu sinh