giám đốc công ty tnhh mtv-Bắt nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM