Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM-Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM và đồng phạm 'móc túi' hơn 14 tỉ đồng của bệnh nhân