Giám đốc Bệnh viện K Trung ương-Giám đốc Bệnh viện K Trung ương chỉ ra 3 định kiến chết người về bệnh ung thư