giảm cân-Nữ diễn viên giảm cân bằng cách ăn salad, kết quả 30 ngày không thể đi đại tiện