giải trình tự Gene-Các ca Covid-19 tại Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình đều nhiễm biến thể Ấn Độ