giải trí-Phim có sự tham gia của Vương Nhất Bác bị chê kỹ xảo 'ba xu'