giải trí-Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: Làm giám đốc sau hai năm bị tạm giam