giải cứu xe mía gặp nạn-Giải cứu xe mía gặp nạn, một chiến sĩ công an dũng cảm hy sinh