Giải cứu nông sản-Người Hà Nội đội mưa 'giải cứu' hàng chục tấn nông sản