giải cứu-Căng dây giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng nước dữ