Giác quan thứ 6-Biết chồng có bồ vì hắt hơi liên tục, ngày rằm thắp hương không cháy