giác hơi-Giác hơi trị mỏi vai gáy, người phụ nữ bị hoại tử cả mảng lưng