Giá xăng dầu-Giá cước vận tải tăng theo giá xăng dầu nhưng giảm có 'độ trễ'