Giá vàng trong nước-Giá vàng trong nước vượt mốc 45,3 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ năm 2012