giá vàng thế giới-Giá vàng miếng đi lên, USD tự do giữ mốc 23.800 đồng