giá USD trong nước-Giá USD hôm nay tăng nhẹ, giá bán ra ở mức 23.270 VND/USD