gia trưởng-Thấy vợ rời khỏi tòa án người cũ đã tới rước, lý do vợ đưa ra mới khiến anh ta sững người