Giá trứng-Giá xăng giảm nhưng rau, thịt, trứng ngoài chợ lại ngược chiều bất thường