giá thịt lợn-40.000 tấn thịt lợn nhập về Việt Nam, từ 1/4 phải giảm về 70 ngàn/kg