giá thép giảm-Giảm 15 lần liên tiếp, giá thép 'bốc hơi' 6 triệu đồng/tấn