gia súc chết-300.000 gia súc chết vì lũ lụt ở Australia, xác nằm la liệt giữa đồng