giá nguyên vật liệu giảm-Giá thép giảm lần thứ 10 liên tiếp: Rẻ hơn 3,6 triệu, cắt dần cơn sốt