Gia Lai-Phá ổ mại dâm hơn 40 tuổi, bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt