Gia Lai-Thông tin chính thức vụ một giám đốc trình báo bị cướp 4,9 tỷ đồng