GIA KỲ TUYÊN BỐ KHÔNG PHẢI FAN NGỌC TRINH-Rich Kid Gia Kỳ tuyên bố không còn hâm mộ Ngọc Trinh: 'Đây cũng là điều em hối hận nhất trong đời'