Giá Khởi Điểm 40 Triệu-Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe, giá khởi điểm 40 triệu đồng

  • Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe, giá khởi điểm 40 triệu đồng

    Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe, giá khởi điểm 40 triệu đồng

    Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo đề xuất, khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu (còn gọi là biển số đi theo người).