gia đình Đàm Vĩnh Hưng-Đàm Vĩnh Hưng - 'Ông hoàng' ngự trị trên những đau thương: Tôi không cha, có mẹ mà cũng như không!