gia đình-Con gái bỏ rơi cha già 80 tuổi nhiễm Covid-19 tại một ngôi chùa