giá điện sinh hoạt-Thiếu điện, phải tăng cường mua từ Trung Quốc