giá điện sinh hoạt-Tá hỏa với hóa đơn tiền điện tăng từ 71 nghìn đồng lên hơn... 13 triệu đồng