giá điện sinh hoạt-Phát hiện doanh nghiệp cơ khí ở Hải Phòng ăn cắp gần 25 tỷ đồng tiền điện