giá điện kinh doanh-EVN thu hơn 1.000 tỷ mỗi ngày trong nửa đầu năm