Giá cắt cổ-Những 'ngôi mộ người sống' đắt cắt cổ ở Trung Quốc: Người 'không dám chết', kẻ 'chốt đơn' ngay kẻo hết