giá cả hàng hóa-'Bão giá' khiến người dân muốn 'đủ ăn lại không đủ mặc', doanh nghiệp bế tắc