giá bitcoin-Chủ tài khoản quên mật khẩu, 140 tỷ USD Bitcoin sẽ ra sao?