ghi nhầm số điện-Tá hỏa vì nhân viên ghi nhầm gần 400kWh điện!