Ghép đôi thần tốc-Anh chàng 'chăn bò' khẳng định không bắt vợ làm dâu