gây tranh cãi-Phim Tà Năng Phan Dũng gây tranh cãi vì đưa loạt tai nạn thảm khốc có thật lên màn ảnh rộng